Dar tvorenia

14.02. 2022Novinky, Sebarozvoj

Človek – bytosť tvorivá – má nesmierny dar.

Dar tvorenia.

Dar tvorenia svojej reality.

Doba, v ktorej žijeme niekedy napomôže, že si človek neuvedomí, že svoju realitu môže tvoriť tým, na čo myslí – vedome, či podvedome, čo hovorí, čomu venuje pozornosť..

Neuvedomí, že tým má schopnosť vytvárať situácie, v ktorých sa neskôr ocitá.

Ako sa o tom presvedčiť?

Možno si stačí pár dní písať, na čo sme prevažne v tom dni mysleli, čo sme hovorili, čítali, pozerali, robili…

A ak sa nám po čase začne diať niečo nepríjemné, pozrime si, čo si pred tým zapísali. Pravdepodobne sme si zhmotnili svoje obavy a strachy, ktorým sme pred tým venovali svoju pozornosť..

Toto sa týka práve aj v tejto dobe obľúbených proroctiev, či predpovedí budúcnosti. Je mnoho videí a informácií, kde nám niekto predkladá „zaručené“ predpovede, čo nás čaká a neminie.

My však nevieme, čo sa práve odohráva týmto ľuďom v ich hlavách, my nevieme, odkiaľ čerpajú tieto „overené“ informácie.

Buďme preto opatrní, čo počúvame alebo čomu veríme. Pokiaľ to s nami nesúznie priamo v srdci, pokiaľ to v nás nevyvoláva príjemné pocity, ale skôr obavy a strach, nie je to potom to, čomu by sme mali venovať svoju pozornosť a myšlienky.

Prečo?

Môže to byť totiž tak, že to vlastne ani nemusia byť proroctvá, či predpovede budúcnosti.

Môže ísť o myšlienkové projektovanie.

Obrazy, ktoré niekto vidí a vysloví, alebo zapíše, nie sú ničím, kým im ľudia nezačnú veriť a nezačnú im venovať pozornosť, hovoriť o nich, prípadne ich podporovať vlastnými obavami, či strachom.

Nie nadarmo sa hovorí, že Nostradamus vlastne nepredpovedal budúcnosť, ale tvoril vlastnou myšlienkou kataklizmu sveta.

A do tohto deja zapojil obrovskú silu ľudskej myšlienky.

A táto myšlienka sa vznášala nad všetkými strašiac ľudí svojou bezvýchodiskovosťou…

V dobe informácií, kedy už vieme o sile myšlienky, ale aj o kvantovom poli neobmedzených možností, chápeme, že tieto novodobé predpovede môžu byť krásnym príkladom modelovania budúcnosti.

Čím viac ľudí uverí vo všeobecný koniec, tým väčšie množstvo ľudských myšlienok ho začne modelovať a on sa uskutoční.

A môže sa uskutočniť, pretože ľudská myseľ je materiálná a tvorí materiálne.

Ak si uvedomíme túto jednoduchú vec, pochopíme, že je naozaj veľmi dôležité vnímať, čomu venujeme svoju pozornosť.

Akú realitu môžeme nevedomky pomáhať tvoriť, ak sa budeme venovať katastrofickým predpovediam, hovoriť o nich s inými ľudmi, zdielať ich a sústavne nosiť vo svojich hlavách.

Každá, aj nepriamo venovaná myšlienka, môže dávať katastrofickým scénarom veľkú moc a silu.

Silu tvorby a silu TVORCU

 

Buďme tými, ktorí sa vedome odstrihnú od takýchto zdrojov.

Buďme tými, ktorí každý svoj deň a každý možný okamih tvoria vedome.

Napĺňajme sa silou a krásou prírody, oceňujme, venujeme sa čomukoľvek, čo nám prináša radosť a naplnenie.

Maľujme , spievajme, tancujme, vyšívajme, hrajme sa s deťmi aj so zvieratkami, napĺňajme svoje srdcia láskou

Tvorme našu budúcnosť vedome vidiac nás a našich blížnych ako šťastné ľudské bytosti žijúce vo vnútornom pokoji, harmónii a v súlade s prírodou.

Ak sa každý z nás pokúsi toto vytvoriť pre seba a svoje okolie, učiní tým výber z kvantového poľa neobmedzených možností, a svojou troškou môže byť spolutvorcom tejto veľkej zmeny.

Zmeny, ktorou prispejeme k Tvorbe našej krásnej budúcnosti, ktorú budeme žiť nielen my, ale pripravíme tým pôdu aj pre ďalšie generácie prichádzajúce po nás.

Tak začnime tvoriť s láskou v srdci

Práve teraz 🙂

stinga

 

Značky: