Novoročný pozdrav

1.01. 2022Novinky, Sebarozvoj

Nech je pre nás všetkých rok 2022 ešte krajším, ako si dokážeme predstaviť a nech nám prinesie ešte viac hojnosti, zdravia, šťastia a radosti, ako si – ako tvorcovia svojej reality – vieme vytvoriť.

Rok 2022 je rokom lásky, prežime ho preto v láske, porozumení, vnútornom naplnení a harmónii.

Nech sú naše srdcia plné aj pochopenia a súcitu a naplnené tvorivou silou, ktorou budeme pretvárať nie len našu realitu, ale aj realitu celej našej planéty pri vytváraní Novej Zeme.

S láskou

A&M

Značky: