Zafír (0)

Je známy ako kameň múdrosti. Pomáha pri depresii a duchovnom zmätku. Prináša prosperitu a priťahuje ku svojmu majiteľovi dary každého druhu. Pomáha odstraňovať sklamanie a napomáha vyjadreniu vlastného ja. Upokojuje príliš aktívny telesný systém a reguluje činnosť žliaz. Blahodárne pôsobí na oči, odbúrava stres.