Aragonit (0)

Prináša mier, lásku, vyrovnanosť, harmóniu, trpezlivosť, sebadôveru. Pomáha nám pri psychických problémoch, vyrovnať sa s okolnosťami života, pri strese, nepokoji, zlosti, hneve, zmätenosti, rozptýlenej mysli. Znižuje preťaženie, stres a nervozitu pri pracovnej vyťaženosti, študentom pomáha v učení, posilňuje sebadisciplínu, flexibilitu, motiváciu, zodpovednosť. Pomáha pri problémoch s chrbticou a kĺbmi.