Sokolie oko (1)

Povzbudzuje a posilňuje fyzické telo. Pomáha pri ochorení pľúc, upokojuje astmu. Podporuje objektivitu, flexibilitu a toleranciu. Stabilizuje pocit sebadôvery a vlastnej identity. Posilňuje zrak, lieči očné problémy a choroby. Mierni bolesti hlavy a migrény.